Integreren met de expertise van Smartlync

Bent u het beu dat u altijd miserie heeft met de PBX?
Als er iets veranderd moet worden ben je altijd afhankelijk van de desbetreffende partner.
Deze spreekt uw IT-taal onvoldoende (lees: niet). Hoe zalig zou het zijn mocht je bij het aanmaken van een nieuwe account rechtstreeks het mailadres en telefoonnummer kunnen aanmaken in Active Directory?

Synergie van expertises

Smartlync, dat is een team van specialisten.
Zij brengen verschillende expertises samen: een specialisatie in algemene ICT-infrastructuur georiënteerd op Microsoft en een doorgedreven kennis van bedrijfsgerichte telecom.
Een synergie die u zelden vindt in één onderneming, maar die u nodig hebt voor een vlekkeloze integratie

Stap voor stap integreren

Smartlync begeleidt u in elke fase van uw overstap naar Skype voor Bedrijven, Teams of Azure.
We integreren de software in uw bedrijf, installeren de nodige hardware, stemmen de technologie doordacht af op uw nieuwe werking en begeleiden uw team bij de veranderde werkwijze in uw onderneming.