Skype for Business integreren met de expertise van Smartlync

Met Smartlync communiceert uw bedrijf efficiënter en werkt het productiever door een optimale integratie van Skype for Business in de dagelijkse werking. Dat is onze focus. Voor de volle 100 procent! Onze klanten? Organisaties en bedrijven – groot en klein – die voluit voor innovatie in communicatie kiezen en de kaart van het nieuwe werken trekken. Efficiënter, sneller en evenwichtiger!

Synergie van expertises

Smartlync, dat is een team van specialisten. Zij brengen verschillende expertises samen: een specialisatie in algemene ICT-infrastructuur georiënteerd op Microsoft en een doorgedreven kennis van bedrijfsgerichte telecom. Een synergie die u zelden vindt in één onderneming, maar die u nodig hebt om Skype for Business optimaal te integreren in uw organisatie.

Stap voor stap integreren

Smartlync begeleidt u in elke fase van uw overstap naar Skype for Business. We integreren Skype for Business in uw bedrijf, installeren de nodige hardware, stemmen de technologie doordacht af op uw nieuwe werking en begeleiden uw team bij de veranderde werkwijze in uw onderneming.

Lees meer over de stapsgewijze aanpak van Smartlync