Skype voor bedrijven: onze stapsgewijze aanpak

Skype for Business staat voor een andere manier van werken. Efficiënter, sneller, transparanter. Smartlync begeleidt u stap voor stap. Geen radicale ommezwaai naar een nieuwe werkwijze waarvoor uw medewerkers niet klaar zijn. Maar wel een stapsgewijze aanpak die leidt tot een doeltreffende implementatie.

U

Stap 1

Smartlync analyseert uw telecomsituatie: we nemen uw infrastructuur, software, licenties, telefoonnummers en facturen onder de loep.

Stap 2

Smartlync brengt uw communicatiestromen in kaart. Hoe communiceren uw medewerkers met elkaar en met uw klanten? Hoe complex is uw call flow? Kreunt uw klant bij uw uitgebreide keuzemenu’s? Legt uw leverancier wel eens gefrustreerd de telefoon neer, als hij voor de derde keer wordt doorverbonden met de verkeerde persoon?

Stap 3

Smartlync ontwerpt voor u een efficiëntere werkwijze met Skype for Business en werkt voor u een voorstel op maat uit.

Stap 4

Smartlync zet uw bedrijf op weg naar duurzame, innovatieve communicatie die scoort bij uw klanten én uw medewerkers. We begeleiden u bij elke stap en integreren Skype for Business optimaal in uw dagelijkse werking. We brengen uw verwachtingen en die van uw medewerkers samen.

Kortom: bij Smartlync gaan we veel verder dan een eenvoudige, technische implementatie van Skype for Business. We coachen u en uw medewerkers, bereiden uw bedrijf voor op de veranderingen en ondersteunen u in elke fase van de uitrol. Hebben uw medewerkers specifieke vragen? Starten er nieuwe medewerkers in uw firma? Ook dan biedt Smartlync de gepaste ondersteuning.